نمایش 1–12 از 20 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

تابه ووك چدن سایز 28 مدل Feleti

تابه چدنی یکی از پر طرفدار ترین و پر کاربرد ترین محصولات نالینو است. این محصول چرا پر طرفدار است: تابه چدنی نالینو احتیاج به قطره ای روغن ندارد برای گریل کردن انواع گوشت و سبزیجات بسیار حرفه ای عمل میکند در تابه چدنی نالینو میتوان غذا را بسیار سریعتر و با کیفیت تر تهیه کرد(بدلیل ضخامت و وزن) تابه چدنی نالینو دو طرفه است و هر دو طرف کاربردی است! میتوان بدون فر در آن نان یا پیتزا پخت میتوان در طبیعت روی زغال روی آن سبزیجات یا گوشت را کبابی کرد حتی نیمرو هم در آن لذیذ تر به دهان خواهد آمد این نکات تعاریف ما نیست بلکه مشتریان ما در فضاهای مختلف اینترنتی آن را مکتوب کرده اند. تابه چدنی نالینو از پر تنوع ترین اعضای خانواده محصولات نالینو است.

تابه چدن گریل مدل Amatis

تابه چدنی یکی از پر طرفدار ترین و پر کاربرد ترین محصولات نالینو است. این محصول چرا پر طرفدار است: تابه چدنی نالینو احتیاج به قطره ای روغن ندارد برای گریل کردن انواع گوشت و سبزیجات بسیار حرفه ای عمل میکند در تابه چدنی نالینو میتوان غذا را بسیار سریعتر و با کیفیت تر تهیه کرد(بدلیل ضخامت و وزن) تابه چدنی نالینو دو طرفه است و هر دو طرف کاربردی است! میتوان بدون فر در آن نان یا پیتزا پخت میتوان در طبیعت روی زغال روی آن سبزیجات یا گوشت را کبابی کرد حتی نیمرو هم در آن لذیذ تر به دهان خواهد آمد این نکات تعاریف ما نیست بلکه مشتریان ما در فضاهای مختلف اینترنتی آن را مکتوب کرده اند. تابه چدنی نالینو از پر تنوع ترین اعضای خانواده محصولات نالینو است.

تابه چدن مدل Fabia (دسته متحرک)

تابه چدنی یکی از پر طرفدار ترین و پر کاربرد ترین محصولات نالینو است. این محصول چرا پر طرفدار است: تابه چدنی نالینو احتیاج به قطره ای روغن ندارد برای گریل کردن انواع گوشت و سبزیجات بسیار حرفه ای عمل میکند در تابه چدنی نالینو میتوان غذا را بسیار سریعتر و با کیفیت تر تهیه کرد(بدلیل ضخامت و وزن) تابه چدنی نالینو دو طرفه است و هر دو طرف کاربردی است! میتوان بدون فر در آن نان یا پیتزا پخت میتوان در طبیعت روی زغال روی آن سبزیجات یا گوشت را کبابی کرد حتی نیمرو هم در آن لذیذ تر به دهان خواهد آمد این نکات تعاریف ما نیست بلکه مشتریان ما در فضاهای مختلف اینترنتی آن را مکتوب کرده اند. تابه چدنی نالینو از پر تنوع ترین اعضای خانواده محصولات نالینو است.

تابه مربع چدن مدل Adrina

درب چدن

درب چدن باعث حفظ مواد مغزی غذا از طریق جلوگیری از خروج بخار می شود و غذا سریعتر خواهد پخت
تابه چدنی یکی از پر طرفدار ترین و پر کاربرد ترین محصولات نالینو است. این محصول چرا پر طرفدار است: تابه چدنی نالینو احتیاج به قطره ای روغن ندارد برای گریل کردن انواع گوشت و سبزیجات بسیار حرفه ای عمل میکند در تابه چدنی نالینو میتوان غذا را بسیار سریعتر و با کیفیت تر تهیه کرد(بدلیل ضخامت و وزن) تابه چدنی نالینو دو طرفه است و هر دو طرف کاربردی است! میتوان بدون فر در آن نان یا پیتزا پخت میتوان در طبیعت روی زغال روی آن سبزیجات یا گوشت را کبابی کرد حتی نیمرو هم در آن لذیذ تر به دهان خواهد آمد این نکات تعاریف ما نیست بلکه مشتریان ما در فضاهای مختلف اینترنتی آن را مکتوب کرده اند. تابه چدنی نالینو از پر تنوع ترین اعضای خانواده محصولات نالینو است.

تابه چدن تکدسته سایز ۲۲ مدل Enzo

تابه چدنی یکی از پر طرفدار ترین و پر کاربرد ترین محصولات نالینو است. این محصول چرا پر طرفدار است: تابه چدنی نالینو احتیاج به قطره ای روغن ندارد برای گریل کردن انواع گوشت و سبزیجات بسیار حرفه ای عمل میکند در تابه چدنی نالینو میتوان غذا را بسیار سریعتر و با کیفیت تر تهیه کرد(بدلیل ضخامت و وزن) تابه چدنی نالینو دو طرفه است و هر دو طرف کاربردی است! میتوان بدون فر در آن نان یا پیتزا پخت میتوان در طبیعت روی زغال روی آن سبزیجات یا گوشت را کبابی کرد حتی نیمرو هم در آن لذیذ تر به دهان خواهد آمد این نکات تعاریف ما نیست بلکه مشتریان ما در فضاهای مختلف اینترنتی آن را مکتوب کرده اند. تابه چدنی نالینو از پر تنوع ترین اعضای خانواده محصولات نالینو است.

تابه ووک چدنی سایز 28 (بدون درب)

تابه چدنی یکی از پر طرفدار ترین و پر کاربرد ترین محصولات نالینو است. این محصول چرا پر طرفدار است:
 • تابه چدنی نالینو احتیاج به قطره ای روغن ندارد
 • برای گریل کردن انواع گوشت و سبزیجات بسیار حرفه ای عمل میکند
 • در تابه چدنی نالینو میتوان غذا را بسیار سریعتر و با کیفیت تر تهیه کرد(بدلیل ضخامت و وزن)
 • تابه چدنی نالینو دو طرفه است و هر دو طرف کاربردی است!
 • میتوان بدون فر در آن نان یا پیتزا پخت
 • میتوان در طبیعت روی زغال روی آن سبزیجات یا گوشت را کبابی کرد
 • حتی نیمرو هم در آن لذیذ تر به دهان خواهد آمد
این نکات تعاریف ما نیست بلکه مشتریان ما در فضاهای مختلف اینترنتی آن را مکتوب کرده اند. تابه چدنی نالینو از پر تنوع ترین اعضای خانواده محصولات نالینو است.

تابه گریل چدن دو طرفه گریل مدل Lorenza

تابه چدنی یکی از پر طرفدار ترین و پر کاربرد ترین محصولات نالینو است. این محصول چرا پر طرفدار است:
 • تابه چدنی نالینو احتیاج به قطره ای روغن ندارد
 • برای گریل کردن انواع گوشت و سبزیجات بسیار حرفه ای عمل میکند
 • در تابه چدنی نالینو میتوان غذا را بسیار سریعتر و با کیفیت تر تهیه کرد(بدلیل ضخامت و وزن)
 • تابه چدنی نالینو دو طرفه است و هر دو طرف کاربردی است!
 • میتوان بدون فر در آن نان یا پیتزا پخت
 • میتوان در طبیعت روی زغال روی آن سبزیجات یا گوشت را کبابی کرد
 • حتی نیمرو هم در آن لذیذ تر به دهان خواهد آمد
این نکات تعاریف ما نیست بلکه مشتریان ما در فضاهای مختلف اینترنتی آن را مکتوب کرده اند. تابه چدنی نالینو از پر تنوع ترین اعضای خانواده محصولات نالینو است.

تابه ووک گریل چدن سایز 24 مدل Teyam

تابه چدنی یکی از پر طرفدار ترین و پر کاربرد ترین محصولات نالینو است. این محصول چرا پر طرفدار است:
 • تابه چدنی نالینو احتیاج به قطره ای روغن ندارد
 • برای گریل کردن انواع گوشت و سبزیجات بسیار حرفه ای عمل میکند
 • در تابه چدنی نالینو میتوان غذا را بسیار سریعتر و با کیفیت تر تهیه کرد(بدلیل ضخامت و وزن)
 • تابه چدنی نالینو دو طرفه است و هر دو طرف کاربردی است!
 • میتوان بدون فر در آن نان یا پیتزا پخت
 • میتوان در طبیعت روی زغال روی آن سبزیجات یا گوشت را کبابی کرد
 • حتی نیمرو هم در آن لذیذ تر به دهان خواهد آمد
این نکات تعاریف ما نیست بلکه مشتریان ما در فضاهای مختلف اینترنتی آن را مکتوب کرده اند. تابه چدنی نالینو از پر تنوع ترین اعضای خانواده محصولات نالینو است.

تابه گریل چدن دو طرفه مدل Spiza (بدون درب)

تابه چدنی یکی از پر طرفدار ترین و پر کاربرد ترین محصولات نالینو است. این محصول چرا پر طرفدار است:
 • تابه چدنی نالینو احتیاج به قطره ای روغن ندارد
 • برای گریل کردن انواع گوشت و سبزیجات بسیار حرفه ای عمل میکند
 • در تابه چدنی نالینو میتوان غذا را بسیار سریعتر و با کیفیت تر تهیه کرد(بدلیل ضخامت و وزن)
 • تابه چدنی نالینو دو طرفه است و هر دو طرف کاربردی است!
 • میتوان بدون فر در آن نان یا پیتزا پخت
 • میتوان در طبیعت روی زغال روی آن سبزیجات یا گوشت را کبابی کرد
 • حتی نیمرو هم در آن لذیذ تر به دهان خواهد آمد
این نکات تعاریف ما نیست بلکه مشتریان ما در فضاهای مختلف اینترنتی آن را مکتوب کرده اند. تابه چدنی نالینو از پر تنوع ترین اعضای خانواده محصولات نالینو است.

تابه پنکیک پز چدنی

تابه چدنی یکی از پر طرفدار ترین و پر کاربرد ترین محصولات نالینو است. این محصول چرا پر طرفدار است:
 • تابه چدنی نالینو احتیاج به قطره ای روغن ندارد
 • برای گریل کردن انواع گوشت و سبزیجات بسیار حرفه ای عمل میکند
 • در تابه چدنی نالینو میتوان غذا را بسیار سریعتر و با کیفیت تر تهیه کرد(بدلیل ضخامت و وزن)
 • تابه چدنی نالینو دو طرفه است و هر دو طرف کاربردی است!
 • میتوان بدون فر در آن نان یا پیتزا پخت
 • میتوان در طبیعت روی زغال روی آن سبزیجات یا گوشت را کبابی کرد
 • حتی نیمرو هم در آن لذیذ تر به دهان خواهد آمد
این نکات تعاریف ما نیست بلکه مشتریان ما در فضاهای مختلف اینترنتی آن را مکتوب کرده اند. تابه چدنی نالینو از پر تنوع ترین اعضای خانواده محصولات نالینو است.

تابه گریل چدن مدل Padela (بدون درب)

تابه چدنی یکی از پر طرفدار ترین و پر کاربرد ترین محصولات نالینو است. این محصول چرا پر طرفدار است:
 • تابه چدنی نالینو احتیاج به قطره ای روغن ندارد
 • برای گریل کردن انواع گوشت و سبزیجات بسیار حرفه ای عمل میکند
 • در تابه چدنی نالینو میتوان غذا را بسیار سریعتر و با کیفیت تر تهیه کرد(بدلیل ضخامت و وزن)
 • تابه چدنی نالینو دو طرفه است و هر دو طرف کاربردی است!
 • میتوان بدون فر در آن نان یا پیتزا پخت
 • میتوان در طبیعت روی زغال روی آن سبزیجات یا گوشت را کبابی کرد
 • حتی نیمرو هم در آن لذیذ تر به دهان خواهد آمد
این نکات تعاریف ما نیست بلکه مشتریان ما در فضاهای مختلف اینترنتی آن را مکتوب کرده اند. تابه چدنی نالینو از پر تنوع ترین اعضای خانواده محصولات نالینو است.

تابه گریل چدن مدل Padela

تابه چدنی یکی از پر طرفدار ترین و پر کاربرد ترین محصولات نالینو است. این محصول چرا پر طرفدار است:
 • تابه چدنی نالینو احتیاج به قطره ای روغن ندارد
 • برای گریل کردن انواع گوشت و سبزیجات بسیار حرفه ای عمل میکند
 • در تابه چدنی نالینو میتوان غذا را بسیار سریعتر و با کیفیت تر تهیه کرد(بدلیل ضخامت و وزن)
 • تابه چدنی نالینو دو طرفه است و هر دو طرف کاربردی است!
 • میتوان بدون فر در آن نان یا پیتزا پخت
 • میتوان در طبیعت روی زغال روی آن سبزیجات یا گوشت را کبابی کرد
 • حتی نیمرو هم در آن لذیذ تر به دهان خواهد آمد
این نکات تعاریف ما نیست بلکه مشتریان ما در فضاهای مختلف اینترنتی آن را مکتوب کرده اند. تابه چدنی نالینو از پر تنوع ترین اعضای خانواده محصولات نالینو است.