نمایش دادن همه 12 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

شومینه اتانولی E-1012

29,000,000 تومان
بدون نیاز به دودکش (سوخت پاک)قابل نصب بصورت خطی ، ال ، دو ، سه و چهارطرفهزیبایی محیط اطراف و گرمایش محدود

شومینه E-1011

شومینه اتانولی ( الکلی )

شومینه اتانولی ( الکلی ) با طراحی مدرن
اگر برای تفکیک فضای خانه خود به دنبال یک راه حل میباشد و لوله کشی گاز و همچنین نصب دودکش برای شما میسر نیست .با نصب یک شومینه اتانولی میتوانید فضای اتاق نشیمن را از آشپزخانه یا سالن نشیمن جدا نمائید .
از ویژگی های شومینه های اتانولی
 1. انتخاب شومینه در اندازه و رنگ فریم دلخواه شما میباشد.
 2. انتخاب ارتفاع و طول شومینه و یا فضای اطراف آن
 3. دارای عمق مخزن استاندارد ۸ الی ۱۰ سانتی متر و عرض ۱۵ تا ۲۰ سانت و طول دلخواه
 4. تنوع در انتخاب سنگ
 5. تنوع در انتخاب شیشه
 6. دارای مشعل خطی
 7. دارای ضمانت نامه ۲ساله.

شومینه E-1010

شومینه اتانولی ( الکلی )

شومینه اتانولی ( الکلی ) با طراحی مدرن
اگر برای تفکیک فضای خانه خود به دنبال یک راه حل میباشد و لوله کشی گاز و همچنین نصب دودکش برای شما میسر نیست .با نصب یک شومینه اتانولی میتوانید فضای اتاق نشیمن را از آشپزخانه یا سالن نشیمن جدا نمائید .
از ویژگی های شومینه های اتانولی
 1. انتخاب شومینه در اندازه و رنگ فریم دلخواه شما میباشد.
 2. انتخاب ارتفاع و طول شومینه و یا فضای اطراف آن
 3. دارای عمق مخزن استاندارد ۸ الی ۱۰ سانتی متر و عرض ۱۵ تا ۲۰ سانت و طول دلخواه
 4. تنوع در انتخاب سنگ
 5. تنوع در انتخاب شیشه
 6. دارای مشعل خطی
 7. دارای ضمانت نامه ۲ساله.

شومینه E-1009

شومینه اتانولی ( الکلی )

شومینه اتانولی ( الکلی ) با طراحی مدرن
اگر برای تفکیک فضای خانه خود به دنبال یک راه حل میباشد و لوله کشی گاز و همچنین نصب دودکش برای شما میسر نیست .با نصب یک شومینه اتانولی میتوانید فضای اتاق نشیمن را از آشپزخانه یا سالن نشیمن جدا نمائید .
از ویژگی های شومینه های اتانولی
 1. انتخاب شومینه در اندازه و رنگ فریم دلخواه شما میباشد.
 2. انتخاب ارتفاع و طول شومینه و یا فضای اطراف آن
 3. دارای عمق مخزن استاندارد ۸ الی ۱۰ سانتی متر و عرض ۱۵ تا ۲۰ سانت و طول دلخواه
 4. تنوع در انتخاب سنگ
 5. تنوع در انتخاب شیشه
 6. دارای مشعل خطی
 7. دارای ضمانت نامه ۲ساله.

شومینه E-1008

شومینه اتانولی ( الکلی )

شومینه اتانولی ( الکلی ) با طراحی مدرن
اگر برای تفکیک فضای خانه خود به دنبال یک راه حل میباشد و لوله کشی گاز و همچنین نصب دودکش برای شما میسر نیست .با نصب یک شومینه اتانولی میتوانید فضای اتاق نشیمن را از آشپزخانه یا سالن نشیمن جدا نمائید .
از ویژگی های شومینه های اتانولی
 1. انتخاب شومینه در اندازه و رنگ فریم دلخواه شما میباشد.
 2. انتخاب ارتفاع و طول شومینه و یا فضای اطراف آن
 3. دارای عمق مخزن استاندارد ۸ الی ۱۰ سانتی متر و عرض ۱۵ تا ۲۰ سانت و طول دلخواه
 4. تنوع در انتخاب سنگ
 5. تنوع در انتخاب شیشه
 6. دارای مشعل خطی
 7. دارای ضمانت نامه ۲ساله.

شومینه E-1007

شومینه اتانولی ( الکلی )

شومینه اتانولی ( الکلی ) با طراحی مدرن
اگر برای تفکیک فضای خانه خود به دنبال یک راه حل میباشد و لوله کشی گاز و همچنین نصب دودکش برای شما میسر نیست .با نصب یک شومینه اتانولی میتوانید فضای اتاق نشیمن را از آشپزخانه یا سالن نشیمن جدا نمائید .
از ویژگی های شومینه های اتانولی
 1. انتخاب شومینه در اندازه و رنگ فریم دلخواه شما میباشد.
 2. انتخاب ارتفاع و طول شومینه و یا فضای اطراف آن
 3. دارای عمق مخزن استاندارد ۸ الی ۱۰ سانتی متر و عرض ۱۵ تا ۲۰ سانت و طول دلخواه
 4. تنوع در انتخاب سنگ
 5. تنوع در انتخاب شیشه
 6. دارای مشعل خطی
 7. دارای ضمانت نامه ۲ساله.

شومینه E-1006

شومینه اتانولی ( الکلی )

شومینه اتانولی ( الکلی ) با طراحی مدرن
اگر برای تفکیک فضای خانه خود به دنبال یک راه حل میباشد و لوله کشی گاز و همچنین نصب دودکش برای شما میسر نیست .با نصب یک شومینه اتانولی میتوانید فضای اتاق نشیمن را از آشپزخانه یا سالن نشیمن جدا نمائید .
از ویژگی های شومینه های اتانولی
 1. انتخاب شومینه در اندازه و رنگ فریم دلخواه شما میباشد.
 2. انتخاب ارتفاع و طول شومینه و یا فضای اطراف آن
 3. دارای عمق مخزن استاندارد ۸ الی ۱۰ سانتی متر و عرض ۱۵ تا ۲۰ سانت و طول دلخواه
 4. تنوع در انتخاب سنگ
 5. تنوع در انتخاب شیشه
 6. دارای مشعل خطی
 7. دارای ضمانت نامه ۲ساله.

شومینه E-1005

شومینه اتانولی ( الکلی )

شومینه اتانولی ( الکلی ) با طراحی مدرن
اگر برای تفکیک فضای خانه خود به دنبال یک راه حل میباشد و لوله کشی گاز و همچنین نصب دودکش برای شما میسر نیست .با نصب یک شومینه اتانولی میتوانید فضای اتاق نشیمن را از آشپزخانه یا سالن نشیمن جدا نمائید .
از ویژگی های شومینه های اتانولی
 1. انتخاب شومینه در اندازه و رنگ فریم دلخواه شما میباشد.
 2. انتخاب ارتفاع و طول شومینه و یا فضای اطراف آن
 3. دارای عمق مخزن استاندارد ۸ الی ۱۰ سانتی متر و عرض ۱۵ تا ۲۰ سانت و طول دلخواه
 4. تنوع در انتخاب سنگ
 5. تنوع در انتخاب شیشه
 6. دارای مشعل خطی
 7. دارای ضمانت نامه ۲ساله.

شومینه E-1004

شومینه اتانولی ( الکلی )

شومینه اتانولی ( الکلی ) با طراحی مدرن
اگر برای تفکیک فضای خانه خود به دنبال یک راه حل میباشد و لوله کشی گاز و همچنین نصب دودکش برای شما میسر نیست .با نصب یک شومینه اتانولی میتوانید فضای اتاق نشیمن را از آشپزخانه یا سالن نشیمن جدا نمائید .
از ویژگی های شومینه های اتانولی
 1. انتخاب شومینه در اندازه و رنگ فریم دلخواه شما میباشد.
 2. انتخاب ارتفاع و طول شومینه و یا فضای اطراف آن
 3. دارای عمق مخزن استاندارد ۸ الی ۱۰ سانتی متر و عرض ۱۵ تا ۲۰ سانت و طول دلخواه
 4. تنوع در انتخاب سنگ
 5. تنوع در انتخاب شیشه
 6. دارای مشعل خطی
 7. دارای ضمانت نامه ۲ساله.

شومینه E-1003

شومینه اتانولی ( الکلی )

شومینه اتانولی ( الکلی ) با طراحی مدرن
اگر برای تفکیک فضای خانه خود به دنبال یک راه حل میباشد و لوله کشی گاز و همچنین نصب دودکش برای شما میسر نیست .با نصب یک شومینه اتانولی میتوانید فضای اتاق نشیمن را از آشپزخانه یا سالن نشیمن جدا نمائید .
از ویژگی های شومینه های اتانولی
 1. انتخاب شومینه در اندازه و رنگ فریم دلخواه شما میباشد.
 2. انتخاب ارتفاع و طول شومینه و یا فضای اطراف آن
 3. دارای عمق مخزن استاندارد ۸ الی ۱۰ سانتی متر و عرض ۱۵ تا ۲۰ سانت و طول دلخواه
 4. تنوع در انتخاب سنگ
 5. تنوع در انتخاب شیشه
 6. دارای مشعل خطی
 7. دارای ضمانت نامه ۲ساله.

شومینه E-1002

شومینه اتانولی ( الکلی )

شومینه اتانولی ( الکلی ) با طراحی مدرن
اگر برای تفکیک فضای خانه خود به دنبال یک راه حل میباشد و لوله کشی گاز و همچنین نصب دودکش برای شما میسر نیست .با نصب یک شومینه اتانولی میتوانید فضای اتاق نشیمن را از آشپزخانه یا سالن نشیمن جدا نمائید .
از ویژگی های شومینه های اتانولی
 1. انتخاب شومینه در اندازه و رنگ فریم دلخواه شما میباشد.
 2. انتخاب ارتفاع و طول شومینه و یا فضای اطراف آن
 3. دارای عمق مخزن استاندارد ۸ الی ۱۰ سانتی متر و عرض ۱۵ تا ۲۰ سانت و طول دلخواه
 4. تنوع در انتخاب سنگ
 5. تنوع در انتخاب شیشه
 6. دارای مشعل خطی
 7. دارای ضمانت نامه ۲ساله.

شومینه E-1001

شومینه اتانولی ( الکلی )

شومینه اتانولی ( الکلی ) با طراحی مدرن
اگر برای تفکیک فضای خانه خود به دنبال یک راه حل میباشد و لوله کشی گاز و همچنین نصب دودکش برای شما میسر نیست .با نصب یک شومینه اتانولی میتوانید فضای اتاق نشیمن را از آشپزخانه یا سالن نشیمن جدا نمائید .
از ویژگی های شومینه های اتانولی
 1. انتخاب شومینه در اندازه و رنگ فریم دلخواه شما میباشد.
 2. انتخاب ارتفاع و طول شومینه و یا فضای اطراف آن
 3. دارای عمق مخزن استاندارد ۸ الی ۱۰ سانتی متر و عرض ۱۵ تا ۲۰ سانت و طول دلخواه
 4. تنوع در انتخاب سنگ
 5. تنوع در انتخاب شیشه
 6. دارای مشعل خطی
 7. دارای ضمانت نامه ۲ساله.